આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ શાહ-પટેલ પરિવારનો પ્રથ સ્નેહ મિલન સમારોહ યોજાયો.


૫૦ વર્ષનું લગ્ન જીવન વટાવી ચુકેલ સભ્યો તેમજ વડીલોને સન્માતીત કરાયા.

sp02 sp03

ઉમરેઠ ખાતે શાહ-પટેલ પરિવારનો પ્રથમ સ્નેહ મિલન સમારોહ અત્રે નાસિકવાળા હોલ ખાતે યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે પરિવારના અગ્રણીઓ દ્વારા દિપ પ્રાગટ્ય કરી સમારોહની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. પ્રથમ સ્નેહ મિલન પ્રસંગે શાહ-પટેલ પરિવારના લોગોનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર બાદ ૭૦ વર્ષ વટાવી ચુકેલા પરિવારના વડીલોનું શાલ ઓઢાળી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, આ ઉપરાંત પોતાના લગ્ન જીવનના ૫૦ વર્ષ વટાવી ચુકેલા પરિવારના સભ્યોને પણ સન્માનીત કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં કિરીટભાઈ શાહ પટેલે જણાવ્યું હતુ કે, સમગ્ર સ્નેહ મિલન સમારોહની તૈયારી કરવા પરિવારના સભ્યો દ્વારા જે બેઠકો યોજી હતી તેની સી.ડી નું ટેલીકાસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. સમારોહ બાદ મનોરંજન તેમજ રમત ગમતના કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન કરણ શાહ અને ચિત્રા શાહ-પટેલે કર્યું હતું. 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: