આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં બી.એસ.એન.એલ કચેરી અપગ્રેડ કરવા માર્કેટ યાર્ડના વહેપારીની ઉચ્ચકક્ષાએ રજૂવાત.


છેલ્લા મહીનામાં ત્રણ થી ચાર વખત બી.એસ.એન.એલ નેટવર્ક ઉમરેઠ પંથકમાં બે-ત્રણ દિવસ સુધી ખોરવાતા લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. ગત શનિ-રવી ઉમરેઠમાં બી.એસ.એન.એલ નેટવર્ક બંધ રહ્યું હતુ જેને કારણે મોબાઈલ,લેન્ડલાઈન ફોન સહીત ઈન્ટરનેટ સેવાને અસર પહોંચી હતી, તે પહેલા મોહરમના આગલા દિવસે પણ બી.એસ.એન.એલ નેટવર્ક ખોરવાયું હતુ તે સમયે લગભગ ત્રણ દિવસ સુધી લોકો ફોન,મોબાઈલ અને ઈન્ટરનેટ વગર સલવાયા હતા. કેટલીક બેન્ક તો માત્ર ને માત્ર બી.એસ.એન.એલના નેટવર્ક પર નિરભર હોવાને કારણે બેન્કીંગ સેવાને પણ માઠી અસર પહોંચી હતી જેને કારણે નગરના વહેપારીઓને રોજબરોજના વહેવાર કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ અંગે વધુ માહીતી આપતા ઉમરેઠ ખરીદ વેચાન સંધમાં દાળની મીલ ધરાવતા હરીશભાઈ શાહ (લીંગડાવાળા)એ જણાવ્યું હતુ કે, છેલ્લા મહીના થી ત્રણ થી ચાર વખત બી.એસ.એન.એલ નેટવર્ક ખોરવાયું છે અને લગભગ સાત થી દશ દિવસ ઉમરેઠ પંથકના લોકો મોબાઈલ ફોન, ઈન્ટરનેટ અને લેન્ડ લાઈન ફોન વગર સલવાયા હતા. મહીનામાં અઠવાડીયું ફોન બંધ રહે તો પણ પુરે પુરું ભાડું વસુલ કરવામાં આવે છે તેમ જણાવતા તેઓએ ઉમેર્યું હતુ કે બી.એસ.એન.એલના ડી.જી.એમ સાથે તેઓએ રૂબરું મુલાકાત કરી ઉમરેઠમાં બી.એસ.એન.એલની સર્વીસ અપગ્રેડ કરવા રજૂઆતો કરી હતી. આજે પણ ઉમરેઠમાં બપોરે ૩.૩૦ કલાકે બી.એસ.એન.એલ નેટવર્ક પૂનઃ ખોરવાયું હતું, સાંજે ૬ કલાક સુધી જે કાર્યરત ન થયું હતું.

ખ.વે.સંઘના વહેપારીની બી.એસ.એન.એલના ઉચ્ચ અધિકારીને રજૂઆત

ઉમરેઠ ખ.વે.સંઘના વહેપારી હરીશભાઈ શાહ (લીંગડાવાળા)એ બી.એસ.એન.એલના ડી.જી.એમ સાથે રૂબરૂ મુલાકાત કરી ઉમરેઠ પંથકમાં બી.એસ.એન.એલનું નેટવર્ક અપગ્રેડ કરવા રજૂઆત કરી હતી, જેમા નીચેના મુદ્દાનો તેઓએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

– ઉમરેઠ ટેલીફોન એક્સચેન્જમાં જે.ટી.ઓની નિમણુક કરવી.

– ઉમરેઠ ટેલીફોન એક્સચેન્જમાં કસ્ટમર સર્વીસ સેલમાં વધુ સ્ટાફની નિમણુંક કરવી.

– ઉમરેઠ ટેલીફોન એક્સચેન્જમાં વાસદ ટેલીફોન એક્સચેન્જની આઉટ ડેટેડ મશીનરી વાપરવામાં આવે છે જે બદલી લેટેસ્ટ ટેક્નોલોજી થી સજ્જ મશીનરી ઉપયોગ કરવી.

– વર્ષ દરમ્યાન જેટલા દિવસ બી.એસ.એન.એલ નેટવર્ક બંધ રહ્યું હોય તેટલા દિવસનું ભાડું રીફન્ડ કરવું – ઉમરેઠ વિસ્તાર રૂરલ હોવા છતા અર્બન વિસ્તાર અનુસાર ભાડું વસુલ કરવામાં આવે છે જેમાં સુધારો કરવો.

– બી.એસ.એન.એલ નેટવર્ક ખોરવાય ત્યારે પૂરક સેવા પૂરી પાડવાની વ્યવસ્થા કરવી

ઉપરોક્ત મુદ્દા અંગે હરીશભાઈ શાહએ બી.એસ.એન.એલના ડી.જી.એમ સાથે રૂબરૂ ચર્ચા કરી હતી, અને ભવિષ્યમાં સુખદ સમાધાન ન મળે તો, જનરલ મેનેજર સુધી રજૂઆત કરવાની તેઓએ તૈયારી બતાવી હતી. સાથે તેઓએ ઉમેર્યું હતુ કે નગરમાં બી.એસ.એન.એલ વ્યવસ્થિત સેવા પૂરી નહી પાડે તો સમૂહમાં તમામ વહેપારીઓ પોતાના લેન્ડ લાઈન ફોન રદ કરાવતા પણ ખચકાશે નહી

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: