આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના શ્રી ગિરિરાજધામ ખાતે શ્રીમદ વલ્લાભાચાર્ય મહાપ્રભુજી પર બનતી ફિલ્મનું શુટીંગ યોજાયું.


ષષ્ઠ પિઠાધેશ્વર શ્રી ધ્વારકેશલાલ મહારાજશ્રી ફિલ્મમાં મહાપ્રભુજીની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. — શુટીંગ જોવા ભક્તોનો ઘસારો

ઉમરેઠના શ્રી ગિરિરાજધામ ખાતે ગતરોજ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી ફિલ્મના કેટલાક અંશોનું શુટીંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમયે ફિલ્મમાં શ્રી મહાપ્રભુજીની ભૂમિકા ભજવતા ષષ્ઠ પિઠાધેશ્વર શ્રી ધ્વારકેશલાલ મહારાજશ્રી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં શ્રીજીબાવા પાસે પ્રથમ મિલનનો આબોહું સી ભજવ્યો હતો. આ પ્રંસગે ધાર્મિક ફિલ્મનું સુટીંગ જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો સહીત શ્રી દેવકીનંદબાવાશ્રી (વિદ્યાનગર) છબુબાવાજી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાંજે ૬ કલાકે શરુ થયેલ શુટીંગ મોડી રાત્રી સુધી ચાલ્યું હતુ જેની જાણ થતા ઉમરેઠ સહીત આજૂબાજૂના ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં શ્રી ગિરિરાજધામ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા અને ધાર્મિક ફિલ્મની શુટીંગ જોવાનો લાહ્વો લીધો હતો. શ્રી ગિરિરાજજીની નિત્ય આરતી સમયે શુટીંગમાં બ્રેક રાખવામાં આવ્યો હતો. ષષ્ઠ પિઠાધેશ્વર શ્રી ધ્વારકેશલાલ મહારાજશ્રીએ શ્રી ગિરિરાજજીની આરતી ઉતારી હતી અને ભક્તોએ દર્શન કરી ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે, શ્રીમદ વલ્લાભાચાર્ય મહાપ્રભુજીના જીવન ચરિત્ર પર આધારીત ફિલ્મનું શુટીંગ ખાસ્સુ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે,આગામી છ માસ સુધી ફિલ્મના અન્ય ભાગનું સુટીંગ અલગ-અલગ સ્થળ પર પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને ત્યાર બાદ ફિલ્મ મોટા પળદા પર વૈષ્ણવો માની શકશે. ધાર્મિક ફિલ્મના સુટીં જોવા સાથે ષષ્ઠ પિઠાધેશ્વર શ્રી ધ્વારકેશલાલ મહારાજશ્રી અને શ્રી દેવકીનંદજી બાવાશ્રીના સાનિધ્યમાં શ્રી ગિરિરાજજીની આરતી દર્શન કરી ભક્તોએ ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો હતો. ભક્તો હવે સદર ફિલ્મની કાગદોળે રાહ જોઈ રહ્યા છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: