આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ શહેર ભાજપએ નગરપાલિકાની ચુંટણીને અનુલક્ષી સંભવીત ઉમેદવારોની યાદી મોવડી મંડળને મોકલી.


– ૭ વોર્ડ માટે ૮૪ ઉમેદવારોની યાદી માંથી મોવડી મંડળ છેલ્લા ૨૮ નામ પસંદ કરશે.

નગરપાલિકાની ચુંટણીની જાહેરાતો થઈ ગયા બાદ તમામ રાજકિય પક્ષો દ્વારા પાલિકામાં ઉમેદવારોની પસંદગીની પ્રક્રિયા કરવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આજે ઉમરેઠ શહેર ભાજપ દ્વારા પણ આગામી નગરપાલિકાની ચુંટણી માટે સભવીત ઉમેદવારોની યાદી મોવડી મંડળને મોકલી આપવાની પ્રક્રિયા સંકલન સમિતિની બેઠક દરમ્યાન કરવામાં આવી હતી. આ અંગે વધુ માહીતી આપતા ઉમરૅથ શહેર ભાજપ પ્રમુખ સુજલભાઈ શાહએ જણાવ્યું હતુ કે ઉમરેઠ ઓડ બજાર ખાતે સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે ઉમરેઠ શહેર ભાજપ સંકલન સમિતિની બેઠક મળી હતી જેમાં આગામી નગરપાલિકાની ચુંટણી માટે સંભવીત ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર કરી મોવડી મંડળને મોકલી આપવામાં આવી છે. આ યાદી માંથી મોવડી મંડળ જે ઉમેદવારની પસંદગી કરશે તે ઉમેદવારને પક્ષ મેન્ડેટ ફાળવશે. ઉમરેઠમાં નવા સિમાંકન બાદ કુલ સાત વોર્ડ અને અઠ્ઠાવીસ ઉમેદવારો નગરપાલિકામાં હશે, જેથી વોર્ડ દીઠ બાર સંભવીત ઉમેદવારોનું નામ મોવડી મંડળને મોકલી દેવામાં આવ્યું છે. ઉમરેઠમાં કુલ ૭ વોર્ડ છે તમામ વોર્ડના કુલ ૧૨ સંભવીત નામની યાદી મોવડી મંડળને મોકલી દેવામાં આવતા હવે આ તમામ ૮૪ સંભવીત ઉમેદવારોએ ફિંગર ક્રોસ કરી પોતાનું નામ મોવડી મંડળ પસંદ કરે તેવી પ્રાર્થણા કરવા લાગ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલા ભાજપના નિરીક્ષકો દ્વારા પણ ઉમરેઠની નગરપાલિકાની બેઠક માટે સંભવીત ઉમેદવારોને લઈ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી અને કેટલાક સંભવીત ઉમેદવારોને નિરીક્ષકોએ પ્રત્યક્ષ શાંભળ્યા પણ હતા, હવે આગામી ચુંટણીમાં કયા ઉમેદવારને પક્ષ દ્વારા મેન્ડેટ આપવામાં આવશે તે આવનારો સમય જ બતાવશે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: