આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

રાંધણ ગેસ સિલેન્ડરની વેબ સાઈટથી નોંધણી કરતા સમયે ઓનલાઈન પેમેન્ટ પણ થઈ શકશે.


online_payment

સરકાર દ્વારા ડીઝીટલ ઈન્ડિયા કોન્સેપ્ટ રજૂ કર્યા બાદ ગ્રાહક અને વહેપારીઓનું કામ સરળ થાય તે માટે નવા-નવા પ્રયોગો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે રાંધણ ગેસ સિલેન્ડરની નોંધણી આઈ.વી.આર.એસ થી પોતાના મોબાઈલ દ્વારા ગ્રાહકો કરતા હોય છે. આવા સમયે સિલેન્ડર ઘરે આવે ત્યારે ડિલીવરી મેનને ગેસ સિલેન્ડરનું પેમેન્ટ કરતા સમયે છુટ્ટા પૈસાની રામાયણ થાય છે, કેટલાક કિસ્સામાં ગ્રાહકો પાસે ડીલીવરી મેન દશ પંદર રૂપિયા વધારે વસુલ કરતા હોવાની પણ ફરિયાદો ઉઠે છે. આવી નાની નાની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા માટે સરકારે રાંધણ ગેસ સિલેન્ડરની વેબસાઈટ દ્વારા નોંધણી કરાવતા સમયે ઓનલાઈન પેમેન્ટ થઈ શકે તેવી સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે. વેબ સાઈટ પર ગેસ સિલેન્ડર નોંધણી કરાવતા સમયે ગ્રાહકને કેશ ઓન ડીલીવરી અને પે-ઓન લાઈન તેમ બે ઓપ્શન આપવામાં આવે છે. ગ્રાહક પે-ઓન લાઈન ઓપ્શન યુઝ કરી ગેસ સિલેન્ડરની રકમ ઓનલાઈન નેટબેંકિંગ અથવા તો ક્રેડીટ/ડેબીટ કાર્ડ દ્વારા કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે. ખાસ કરીને મોટા શહેરોમાં આ સિસ્ટમ લોકપ્રિય થઈ ગઈ છે. અમદાવાદ,વડોદરા રાજકોટ જેવા શહેરોમાં તો કેટલાક ગ્રાહકો ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી સિલેન્ડર મેળવતા પણ થઈ ગયા છે. આવનારા દિવસમાં ઈન્ટરનેટનો વપરાશ જેમ જેમ વધશે તેમ તેમ ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી સિલેન્ડર મેળવવા ગ્રાહકો આકર્ષીત થશે તેમ ઓઈલ કંપનીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

ઓનલાઈન પેમેન્ટ કઈ રીતે થાય..? રાંધણ ગેસ સિલેન્ડર ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવા માટે http://mylpg.in/ વેબસાઈટ પર જવાનું રહેશે. સદર વેબ સાઈટના હોમપેજ પર ઈન્ડિયન ઓઈલ, હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલીયમ અને ભારત ગેસ ત્રણેય ઓઈલ કંપનીના સિલેન્ડર જમની બાજૂ ખૂણામાં દેખાશે. તમે જે કંપણીનો સિલેન્ડર વાપરતા હોવ તે કંપનીના સિલેન્ડર પર ક્લિક કર્યા બાદ જે તે ઓઈલ કંપનીની વેબસાઈટ ઓપન થઈ જશે, જો તમે પ્રથમ વખત વેબ સાઈટ થી સિલેન્ડર બુક કરાવતા હસો તો તમારે ન્યુ યુઝર પર ક્લિક કરી તમારું રજીસ્ટ્રેશન કરવાનુ રહેશે. ત્યાર બાદ સાઈન-ઈન કરી બુક સિલેન્ડર પર ક્લિક કરી, ઓનલાઈન પેમેન્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીને નેટબેંકિંગ કે કાર્ડ દ્વારા રાંધણ ગેસના સિલેન્ડરનું પેમેન્ટ કરી શકાશે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: