આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ પીપળીમાતા ખાતે ગણેશ પંડાલમાં નવ નિર્મિત રામ તળાવની ઝાંખી આકર્ષણનું કેન્દ્ર.


ramta0lav pipalimata_ganesh

ઉમરેઠમાં આવેલ રામ તળાવનું હાલમાં બ્યુટીફીકેશન ચાલી રહ્યું છે. બ્યુટીફીકેશનનું કામ અંતિમ તબક્કામાં આવી જતા આ વર્ષે ગણેશ વિસર્જન રામ તળાવ ખાતે જ કરવામાં આવશે. ત્યારે ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણી દરમ્યાન નગરના પીપળીમાતા વિસ્તારમાં ઉજવાઈ રહેલા ગણેશ મહોત્સવમાં પંડાલમાં રામ તળાવની કૃતિ તૈયાર કરી મુકવામાં આવી છે. હાલમાં રામ તળાવ જે રીતે તૈયાર થયું છે તે જ રીતે તેની ઝાંખી પ્રદર્શનમાં મુકવામાં આવી છે. આ નવનિર્મિત રામ તળાવની ઝાંખી હાલમાં નગરમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: