આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં ગણેશ વિસર્જન રામ તળાવ ખાતે યોજાશે.


talav

ગત વર્ષે ઉમરેઠના રામતળાવનું બ્યુટીફીકેશન કાર્ય ચાલતુ હોવાને કારણે ગણેશ વિસર્જન મામલતદાર કચેરી સામે થી મલાવ તળાવમાં કરવામાં આવ્યું હતુ જ્યારે હાલમાં રામ તળાવની ફરતે રેલીંગ સહીત બેઠક વ્યવસ્થા અને લાઈટીંગનું કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે. રામ તળાવના બ્યુટીફીકેશનની મોટાભાગની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવાને કારણે આ વર્ષે ગણેશ વિસર્જન રામ તળાવ ખાતે જ કરવામાં આવશે તેમ પાલિકા પ્રમુખ સંજયભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું, તેઓએ ઉમેર્યું હતુ કે છેલ્લા ત્રણ ચાર દિવસથી રામ તળાવમાં ગણેશ વિસર્જન સારી રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યા છે, તળાવમાં પાણી પણ પૂરતા પ્રમાણમાં ભરાય તે માટે પણ આગોતરા આયોજન કરવામાં આવ્યા છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: