આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના વિવિધ વિસ્તારમાં ગણેશજીને અન્નકૂટ દર્શનનું આયોજન.


annkuted

દેવપથ ગૃપ – દેવશેરી – અન્નકુટ દર્શન

ઉમરેઠમાં ગણેશ મહોત્સવ ઉત્સાહભેર ઉજવાઈ રહ્યો છે, ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણી અંતિમ તબક્કામાં આવી ગઈ છે ત્યારે વિવિધ વિસ્તારોમાં આજે અન્નકુટ દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉમરેઠના દેવશેરી વિસ્તારમાં દેવપથ ગૃપ દ્વારા ગણેશજીને અન્નકુટ ધરાવવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે નગરમાં ૨૫મો ગણેશ મહોત્સવ ઉજવતા શેલતિયા કૂવા, ખરાદીની કોઢ અને વાઘનાથ ચકલા તથા દાદાના દરબાર કાછીયાવાડ વિસ્તારમાં પણ અન્નકુટ દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તમામ વિસ્તારમાં ગણેશજીના દર્શન કરી ભક્તોએ ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો હતો. આ પહેલા ઉમરેઠની ગટરની ખડકી,ચોકસી બજાર અને કર્ણાવટી સોસાયટી ખાતે બિરાજમાંન ગણેશજીને પણ અન્નકુટ ધરાવવામાં આવ્યો હતો આ દિવ્ય દર્શનનો લાભ જે તે વિસ્તારના લોકોએ લીધો હતો અને ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો હતો.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: