આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં વરસાદ – ઠંડકનો અનુભવ કરતા નગરજનો


varsad212

આખરે લાંબાગાળાના વિરામબાદ ઉમરેઠમાં વરસાદ પડતા વારાવરણ ઠંડુ બની ગયું છે. એક તરફ વાતાવરણ ઠંડુ થતા નગરજનોમાં આનંદની લાગણી વ્યાપી છે ત્યારે બીજી બાજૂ વરસાદને કારણે ગણેશ મહોત્સવના રંગમાં ભંગ પડવાની પણ લોકો દહેશત વ્યક્ત કરી રહ્યા છે

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: