આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠની સેંટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલમાં શિક્ષક દિવસની ઉજવણી


ઉમરેઠની સેંટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલમાં ર્ડો.રાધાકૃષ્ણ સર્વપલ્લીની યાદમાં શિક્ષક દિવસની ઉજવની કરવામાં આવી હતી. આ સમયે શાળાના બાળકો દ્વારા પૌરાણિક સમયમાં જે રીતે ગુરૂ શિષ્યોને શિક્ષા આપતા હતા તેજ પરંપરા થી શિક્ષક કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું. ગુરૂ-શિષ્યો જે રીતે દેખાતા હતા તે રીતે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વેશભૂષા ધારણ કરવામાં આવી હતી અને જમીન પર બેસી વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. શિક્ષક દિવસના સુંદર આયોજન બદલ વિદ્યાર્થીઓને શાળાના આચાર્ય સહીત શિક્ષકોએ અભિનંદન સહીત શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

ઉમરેઠની પ્રગતિ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં શિક્ષક દિવસ ઉજવાયો.

ઉમરેઠની પ્રગતિ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે શિક્ષક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એક દિવસ માટે શાળાની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. સિનિયર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પોતાના જૂનિયર વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું. શાળાના આચાર્ય વજેસિંગ અલગોતરએ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષક દિવસનું મહત્વ સમજાવ્યું હતુ.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: