આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં મફત સર્વરોગ સારવાર કેમ્પ યોજાશે


ઉમરેઠમાં તા.૬.૯.૨૦૧૫ના રોજ બપોરે ૨ થી ૬ કલાકે એકડીયાની વાડી, ઓડ બજાર ઉમરેઠ ખાતે ર્ડોક્ટર સેલ ભાજપ આણંદ જિલ્લા તેમજ શ્રી સંતરામ વડીલોના વૃંદાવન દ્વારા લાયન્સ ક્લબ ઓફ ઉમરેઠ અને સદભાવના સિનિયર સિટીઝન ફોરમ ઉમરેઠના સહયોગથી મફત સર્વરોગ સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ કેમ્પમાં કાન,નાક-ગળાના ર્ડો.ધર્મેન્દ્ર પટેલ, જનરલ ફીજીશીયન ર્ડો.રાજેશ પટેલ,એક્યુપંક્ચર નિષ્ણાંત ર્ડો.જયદત્ત વ્યાસ, આયુર્વેદ આચાર્ય ર્ડો.એસ.બી.પઠાણ, દાંતના ર્ડો.પ્રવિણકુમાર તેમજ સ્ત્રીરોગ,બાળરોગ નિષ્ણાંત હોમીયોપેથી ર્ડો.હિતેશ પટેલ પોતાની સેવા આપશે.સદર કેમ્પનો લાભ લેવા ઉમરેઠ તેમજ આજૂબાજૂના ગામના લોકોને જણાવેલ છે.

Advertisements

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: