આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં પાટીદાર પાવર દેખાયો – હજ્જારોની સંખ્યામાં પાટીદારો રેલીમાં જોડાયા.


ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલે મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર સુપ્રત કર્યું.

સમગ્ર ગુજરાતમાં પાટીદાર સમાજ દ્વારા અનામતની માગણી સાથે આવેદન પત્ર આપવાના કાર્યક્રમ થઈ રહ્યા છે ત્યારે આજે ઉમરેઠમાં પણ પાટીદાર સમાજ દ્વારા નગરના એસ.એન.ડી.ટી મેદાન ખાતે એક ભવ્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમા હજ્જારોની સંખ્યામાં પાટીદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રેલીને સંબોધતા ઉમરેઠ મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલ આક્રમક મૂળમાં દેખાયા હતા તેઓએ જણાવ્યું હતુ કે પાટીદારો તેઓનો હક્ક માગે છે ભીખ નથી માગતા, તેઓએ ઉમેર્યું હતુ કે સમગ્ર ગુજરાતમાં આંદોલન ખુબ જ શાંતિ પૂર્વક થઈ રહ્યું છે તેને દબાવી દેવા સરકાર પોલીસના જોરે પાટીદારોના અવાજને દબાવવા માગે છે તે કદાપી ચલાવી નહી લેવાય. પાટીદારો વિવેકપૂર્ણ તેઓની માંગ કરી રહ્યા છે ત્યારે સરકાર પણ સંયમથી પાટીદારોના આંદોલનને માન આપે નહીતો પાટીદાર આક્રમક બનતા ખચકાશે નહી. એસ.એન.ડી.ટી ગ્રાઉન્ડમાં સભા બાદ હજ્જારોની સંખ્યામાં પાટીદાર સમાજના લોકો રેલીમાં જોડાયા હતા. રેલી ઓડ બજાર થી ચોકસી બજાર, પંચવટી થી ભાટપીપળી બરેલી પોળ, થઈ વારાહી દરવાજાએ થી મામલતદાર કચેરીએ પહોંચી હતી જ્યાં ના.મામલતદાર મનીષભાઈ ભોઈને ઉમરેઠ મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલે પાટીદાર સમાજને અનામત આપવા માગણી કરતું આવેદનપત્ર સુપ્રત કર્યું હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: