આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠની જ્યુબિલિ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને પરાંણે “સ્વચ્છતા અભિયાન” કરવાની ફરજ…!


ઉમરેઠની ધી જ્યુબિલિ સ્કૂલમાં મોડા આવનાર વિદ્યાર્થીઓને પરાણે “સ્વચ્છતા અભિયાન” કરવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. તાજેતરમાં સ્કૂલ બહાર પાલિકા ની કચરા પેટીમાં સ્કૂલનો કચરો ઠાલવવા આવેલા વિદ્યાર્થીઓને જોઈ આજૂબાજૂ થી પસાર થતા લોકો એક વાર તો સ્કૂલમાં સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલતું હશે તેમ માની આગળ ચાલતા બન્યા પણ વિદ્યાર્થીઓના હાવભાવને જોઈ એક આગંતુકે કૂતુહલવશ એક વિદ્યાર્થીઓને તેઓની પ્રવૃત્તિ વીશે પુછ્યું તો વિદ્યાર્થીનો જવાબ શાંભળી આગંતુક દંગ રહી ગયા. વિદ્યાર્થીએ કહ્યું “અમે સ્કૂલમાં મોડા આવ્યા એટલે સાહેબે અમને કહ્યું,જાવ ગ્રાઉન્ડ સાફ કરી દો” વાલીઓ સમજતા હોય છે કે તઊનો પૂત્ર શાળામાં જઈ અભ્યાસ કરતો હશે, પણ સ્કૂલના શિક્ષકો તેઓને પરાંણે સ્વચ્છતા અભિયાનમાં જોડી દેતા હોય છે જે પૂત્રને પાણી માગે તો દૂધ આપી લાડકોડથ ઘરે ઉછેરવામાં આવે છે તે જ પૂત્રો સ્કૂલમાં ગ્રાઉન્ડ સાફ-સફાઈ કરે છે તે જાણી તેઓના વાલીની હાલત શું થશે..? શું શિક્ષકો ને ખબર નહી કે સાફ સફાઈ કરવા માટે ગ્લોઝ,માસ્ક સહીત સુરક્ષા સાધનો પણ જરૂરી છે..? આમ ખુલ્લા હાથે, ખુલ્લા મોઢે વિદ્યાર્થીઓ ને માત્ર સ્કૂલમાં મોડા આવવા બદલ સજા રૂપે સ્કૂલનું ગ્રાઉન્ડ સાફ કરાવવું કેટલું યોગ્ય છે.? આવી બેદરકારી માત્ર વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ સાથે જ નહી પરંતુ સ્વાસ્થય સાથે પણ ચેડા સમાન છે તેમ કહીયે તો અતિરેક નથી. આવા ક્રુર શિક્ષકો સામે શાળાના સંચાલકો જેવા સાથે તેવાના નિયમથી આકરા પગલા ભરશે કે નહી તે આવનારો સમય જ બતાવશે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: