આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

..મારી આદત છે.


મને કાંઈ ખાસ લખતા નથી આવડતું
અમૂક લોકો મારી કવિતાને અવગણે છે.
પરંતુ તોય લખવું મારી આદત છે.

તુરંત જ સફળતા મળી જાય તેનો શું અર્થ
સંઘર્ષ કરવાનું હું પણ જાણુ છું.
કેમ કે શીખવું મારી આદત છે.

ઝગડો જ ન થાય તે જીવન શું કામનું!!..
એજ ઝગડા ભૂતકાળ બને તો મીંઠા લાગે છે.
કેમ કે, માણસોને ઓળખવા..
એ મારી આદત છે.

અહી ભૂલો કરવાનો સમય ઘણો જ છે.
પરંતું સુધારવાનો સમય જ ક્યાં છે.!!
પરંતુ તોય સુધરવાની મારી આદત છે.

અહીં મિત્રોના નામે શત્રુઓ ઘણા છે.
જાણું જ છું પરંતુ અવગણું છું.
કેમ કે, સંબંધ મારી આદત છે.

દૂનિયામાં અનેક રંગો છે.
લોકો પણ સમય જતા રંગ બદલે છે.
પરંતું હું નહી, સાદગી મારી આદત છે.

– બીજલ શાહ (ઉમરેઠ)

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: