આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ વિશા ખડાયતા બેસણું


ઉમરેઠ વિશા ખડાયતા બેસણું

JAMNADAS

સખેદ જણાવવાનું કે અમારા પિતાશ્રી જમનાદાસ મુળજીભાઈ શેઠનું તા.૨.૮.૨૦૧૫ને રવીવારના રોજ દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.

સદગતનું બેસણું:તા.૧૫.૮.૨૦૧૫ને શનિવારના રોજ સવારે ૯ થી ૧૦.૩૦ કલાકે રાખેલ છે.

સ્થળ – નાશિકવાળા ભુવન, ખ.વે.સંઘ સામે, ઉમરેઠ

લી.

ગં.સ્વ. કોકીલાબેન જમનાદાસ                        શેઠ સંજય જમનાદાસ શેઠ

જયેશ જમનાદાસ શેઠ                              શેઠ અજય જમનાદાસ શેઠ

ફર્મ – ડાયલ ફાર્માસ્યુટીકલ્સ પ્રા.લી અને આર્ષ રેમીડીઝ પ્રા.લી (અમદાવાદ)

2 responses to “ઉમરેઠ વિશા ખડાયતા બેસણું

 1. HOTMAIL NEW August 11, 2015 at 1:58 pm

  I was sad to learn about Jamnadas’s demise. May his soul rest in peace!. He was a real Samaj Sevak and a community leader. We would be missing him. JSK, PARIKH PARIVAR, N K PARIKH

  Like

 2. Praful Talati August 11, 2015 at 7:42 pm

  My condolences to Thamnawala’s
  Family . God place jamumama’s
  Soul in piece
  Praful Talati. USA.

  Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: