આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ મેલોડી ગૃપ દ્વારા સંગીત સંધ્યા યોજાઈ


ઉમરેઠમાં ગૌરીવ્રતના અંતિમ દિવસે સદભાવના ટ્રસ્ટ પરિવાર સંચાલીત સિનિયર સિટીઝન ફોરમ અને લાયોનેસ ક્લબ ઓફ ઉમરેઠના સંયુક્ત ઉપક્રમે મેલોડી ગૃપ દ્વારા સંગીત સંધ્યાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સદભાવના પરિવાર ટ્રસ્ટના પ્રમુખ કમલભાઈ વ્યાસે મેલોડી ગૃપના સભ્યોને આવકાર આપ્યો હતો અને પોતાની પ્રતિભા રજૂ કરવા જણાવ્યું હતું. ઉમરેઠ મેલોડી ગૃપના પપ્પુભાઈ શાહ, હરીશભાઈ શાહ, જૈમિનભાઈ શાહ, ર્ડો.ગિરીશભાઈ આચાર્ય (ઠાસરા) સહીત અન્ય સભ્યોએ પોતાના કંઠે વિવિધ નવા જૂના ગીતો શંભળાવી ઉપસ્થિત મેદનીનું મનોરંજન કર્યું હતું. ગૌરીવ્રતના અંતિમ દિવસે યોજાયેલ સદર રંગારંગ કાર્યક્રમમાં લાયોનેસ કલબ ઓફ ઉમરૅઠની મહીલાઓએ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો. સમગ્ર સંગીત સંધ્યાનું સંચાલન રાજ શાહ અને પપ્પુભાઈ શાહએ કર્યું હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: