આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના ચંન્દ્રમુળેશ્વર ખાતે ઐતિહાસિક અષાઢી જોખાઈ


  • અડદને બાદ કરતા તમામ ધાન્યોનો પાક સારો રહેવાનો વર્તારો

ઉમરેઠના ચંન્દ્રમુળેશ્વર મહાદેવ ખાતે આજે પંચ રૂબરૂ અષાઢી જોખાઈ હતી. જેમાં અડદને બાદ કરતા અન્ય ધાન્યોનો પાક સારો રહેવાનો વર્તારો આવ્યો હતો, જેને પગલે ખેડૂતો અને વહેપારીએ આનંદની લાગણી અનુભવી હતી. સૌથી સારો પાક તલનો થશે તેવો વર્તારો અષાઢી દ્વારા મળ્યો હતો આ વર્ષે જોખાયેલ અષાઢીનો વર્તારો નીચે મુજબ રહ્યો હતો.

વસ્તુનું નામ સંવત ૨૦૭૦ સંવત ૨૦૭૧
મગ ૪ વધારે ૩|| વધારે
ડાંગર ૭ વધારે સમધારણ
જૂવાર ૧૦ વધારે ૫ વધારે
ઘઉં ૫ વધારે ૩ વધારે
તલ સમધારણ ૩૯ વધારે
અડદ ૧ વધારે ૧ ઓછો
કપાસ અડધો વધારે ૧ વધારે
ચણા ૧ વધારે ૧ વધારે
બાજરી ૦| રતી ઓછી ૫ વધારે
માટી ૦|| રતી ઓછી સમધારણ
Advertisements

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: