આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના ચંન્દ્રમુળેશ્વર મહાદેવ ખાતે અષાઢી જોખાશે.


– પંચની હાજરીમાં ધાન્યો જોખી મહાદેવના ચમત્કારી ગોખમાં મુકાયા.

– તા.૧/૮/૨૦૧૫ના રોજ સવારે ૯ કલાકે અષાઢી જોખાશે.

a03

મંદિરના પુજારી ગીરીશભાઈ દવેએ ધાન્યો ભરોલો ઘડો મંદિરના ચમત્કારી ગોખમાં મુક્યો હતો.

a04

અષાઢીમાં જોખવામાં આવતા ધાન્યો

ઉમરેઠના સ્ટેશનરોડ વિસ્તારમાં આવેલ ચંન્દ્રમુળેશ્વર મહાદેવ ખાતે આજે સાંજે પંચની હાજરીમાં ધાન્ય ભરેલી કોરી પોટલીયો એક ઘડામાં મુકવામાં આવી હતી જે મહાદેવના ગર્ભગૃહમાં આવેલ એક ચમત્કારી ગોખમાં પંચ રૂબરૂ મુકી આ ચમત્કરી ગોખને શીલ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. ઉમરેઠમાં છેલ્લા કેટલાય વર્ષેથી અષાઢી તોલવાની પરંપરા ચાલી રહી છે જે મુજબ વિવિધ ધાન્યોનું પંચ સમક્ષ રતીભાર વજન કરી કોરા કટકામાં મુકી પોટલીઓ બનાવવામાં આવે છે પછી આ તમામ ધાન્યોની પોટલીઓને મંદિરના એક ગોખમાં શીલ કરી દેવામાં આવે છે બીજા દિવસે પૂનઃ પંચ સમક્ષ આ ગોખને ખોલી ફરીથી આ ધાન્યોનું વજન કરવામાં આવે છે, અને તેમાં જે ફેરફાર થાય તેને અષાઢી કહેવાય છે. જો કોઈ ધાન્યનું વજન વધે તો તે ધાન્યનો પાક સારો થશે તેમ માનવામાં આવે છે,અને તેજ પાકનું વાવેતર ઉમરેઠ પંથકના ખેડૂતો કરતા હોય છે. છેલ્લા કેટલાય વર્ષથી અષાઢીમાં અચુક હાજર રહેતા ઉમરેઠના નરેન્દ્રભાઈ ગાભાવાળાએ જણાવ્યું હતુ કે,ખાસ કરીને ઉમરેઠ પંથક સહીત સૌરાષ્ટના વિસ્તારોમાં અષાઢીનું આગવું મહત્વ છે. આ ઉપરાંત વિવિધ ગંજ બજારના વહેપારીઓ પણ અષાઢી ઉપર પોતાની નજર રાખતા હોય છે. અષાઢીના વર્તારા મુજબ વહેપાર ધંધો કરે છે. અષાઢીમાં ચમત્કારી ગોખમાં જોખીને મુકવામાં આવતા ધાન્યોમાં મગ,જુવાર,ઘઊં,ડાંગર જેવા ધાન્યોનો સમાવેશ થાય છે.ચંન્દ્રમુળેશ્વર મહાદેવના પુજારી ગીરીશભાઈ દવેએ જણાવ્યું હતુ કે, સૌરાષ્ટ્રમાં ઉમરેઠની અષાઢીનું ખુબ જ મહત્વ છે.સૌરાષ્ટ્ર ના ખેડૂતો અષાઢીના વરતારા અંગે મહાદેવમાં પત્ર-વ્યવહાર કરી પુછતા હોય છે જેનો જવાબ પત્ર દ્વારા આપવામાં આવે છે.આજે અષાઢી જોખાઈ ત્યારે પંચના સભ્યો તરીકે ઉમરેઠ જ્યુબિલિ સ્કૂલના ટ્રસ્ટી ભીખુભાઈ દવે, નોટરી વકીલ પ્રફુલભાઈ સુત્તરીયા, ચોકસીના વહેપારી શૈલેષભા દોશી, નરેન્દ્રભાઈ ગાભાવાળા અને દિલીપભાઈ સોની, ધાન્યના વહેપારી ધરમેન્દ્રભાઈ શાહ તેમજ ખેડૂત મિત્રો ઉપસ્થીત રહ્યા હતા. સૌ કોઈની હાજરીમાં મંદિરના ગર્ભ ગૃહમાં આવેલ ગોખમાં મહાદેવના પુજારી ગીરીશભાઈ દવેએ ધાન્યનો ઘડો મુક્યો હતો જે હવે આવતી કાલે પંચ રૂબરૂ બહાર નિકાળી પૂનઃ જોખવામાં આવશે અને જે વધઘટ થશે તે અષાઢી કહેવાશે.

વરસાદના વરતારા માટે માટીનો ઉપયોગ – વરસાદનો વરતારો જાણવા માટે ધાન્યોની જગ્યાએ પોટલીમાં માટી મુકવામાં આવે છે. બીજે દિવસે આ માટી જે પ્રમાણે ભીનાશ પકડે તે મુજબ વરસાદ થાય તેવું અનુમાન કરવામાં આવે છે. ચાલુ વર્ષે ગતવર્ષ જેટલો જ વરસાદ મધ્યમ રહેશે તેવું અનુમાન છે.

ત્રણ પેઢીથી સોની પરિવાર અષાઢી જોખે છે.

a02

ઉમરેઠમાં ઐતિહાસિક અષાઢી તોલવાનું ગૌરવ છેલ્લી ત્રણ પેઢીથી સોની પરિવારને મળે છે. હાલમાં દિલીપભાઈ સોની અષાઢી તોલે છે, આ પહેલા તે પિતા બંસીલાલ સોની તેમજ તેઓના દાદા જેઠાલાલ સોનીએ અષાઢી તોલી હતી. દિલીપભાઈ સોનીએ જણાવ્યું હતુ કે,ત્રણ પેઢી થી અષાઢી તોલવાનો અમોને લાભ મળે એ તે અમારા માટે ગૌરવની વાત છે. 

a01

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: