આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠનું એસ.એન.ડી.ટી તળાવ ..!


sndt

ગઈકાલે રાત્રે ઉમરેઠમાં મુશળધાર વરસાદ પડ્યો હતો જેના પગલે એસ.એન.ડી.ટી ગ્રાઊન્ડમાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉમરેઠમાં આજે પણ કાળા વાદળો દેખાઈ રહ્યા છે અને આજે ભારે વરસાદ પડી શકે તેવું વાતાવરણ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. એક તરફ મોડે મોડે પણ પડેલા વરસાદને કારને ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી દેખાઈ રહી છે ત્યારે બીજી બાજૂ નીચાણ વાળા વિસ્તારમાં રહેતા લોકો માટે ભારે વરસાદ આફત બનીને આવે તો નવાઈ નહી. એકંદરે ઉમરેઠમાં વરસાદથી લોકો ખુશખુશાલ છે, સીઝન નો પહેલો વ્યવસ્થીત કહેવાય તેવો વરસાદ ગઈકાલે રાત્રે વરસતા નગરના તળાવો પણ ભરાઈ ગયા છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: