આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી.


ચલણી સિક્કાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

sbi02 sbi01

ઉમરેઠ તા. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ઉમરેઠ શાખા દ્વારા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ૬૬માં સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ઉમરેઠ તાલુકાના ગ્રાહકોનો મિલન સમારોહ યોજાયો હતો જેમાં ઉમરેઠ સહીત આજૂબાજૂના ગામના વહેપારીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે યોજાયેલ સમારોહમાં બેન્ક મેનેજર બી.ડી.ગાંધીએ આવકાર પ્રવચન કર્યું હતુ અને બેંકની ઉપલબ્ધીઓ અંગે વિસ્તૃત અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત બેંકમાં ગ્રાહક લક્ષી સેવા વધારવા માટે ઉપસ્થિત વહેપારી ગણ પાસેથી સલાહ સુચન લીધા હતા. બેંકના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે ચલણી સિક્કાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સમારોહને સફળ બનાવવા માટે બેંકના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓએ જહેમત ઉઠાવી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: