આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત… રતનપુરા ખાતે “તમારી સુરક્ષા તમારા હાથમાં” નાટક પ્રદર્શીત કરાયું


This slideshow requires JavaScript.

ઉમરેઠ તાલુકાના રતનપુરા ખાતે સુરક્ષા સેતુ સોસયટી અંતર્ગત હેલ્પ ફ્રેન્ડ ગૃપ તેમજ ઉમરેઠ પોલીસ સ્ટેશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે પી.એસ.આઈ જે.એન.ગઢવીના માર્ગદર્શન રતનપુરાના નાગરિકો પોતાની સુરક્ષા માટે જાગૃત બને તે હેતુ થી એક વિડીયો પ્રદર્શીત કરવામાં આવ્યો હતો. સદર વિડીયોમાં નાટક સ્વરૂપે રોજબરોજની જીંદગીમાં ચોરી-ચીલઝડપ સહીતની ઘટનાઓ થી બચવા માટે નાગરિકોએ શું ધ્યાનમાં રાખવું તેની સમજ આપવામાં આવી હતી. સદર વિડીયો જોવા માટે રતનપુરાના સરપંચ મનુભાઈ ઝાલા તેમજ નાગરીકો સહીત હેલ્પ ફેન્ડ્સ ગૃપના પ્રમુખ વિપુલભાઈ ગજ્જર અને સભ્યો સહીત કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા.

2 responses to “સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત… રતનપુરા ખાતે “તમારી સુરક્ષા તમારા હાથમાં” નાટક પ્રદર્શીત કરાયું

  1. kamal June 15, 2015 at 8:53 pm

    Would be nice if you put Suraxa video on U tube or on your web site with link to play. Contents will apply internationally and it is a public information.

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: