આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ નગરપાલિકા દ્વારા મોક્ષરથનું લોકાર્પણ


નગરપાલિકા દ્વારા પાર્થિવ શરીરને સ્મશાન સુધી લઈ જવા મોક્ષરથની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાઈ.

moxrath

ઉમરેઠ નગરમાં હવે કોઈના મૃત્યુબાદ પાર્થિવ શરીરને સ્મશાને લઈ જવા માટે મોક્ષ રથની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. સદર મોક્ષરથની સેવા વિનામુલ્યે નગરપાલિકા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે તેમ પાલિકાના આધારભૂત સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. પ્રવર્માન ઝડપી યુગમાં હવે સ્મશાનયાત્રામાં લોકો પદયાત્રા કરી સ્મશાને પહોંચવાની જગ્યાએ પોતાના ટુ-વ્હીલર લઈ સ્મશાને પહોંચી જતા હોય છે જેથી સ્મશાનયાત્રામાં પાર્થિવ શરીરને ઉંચકવા માટે ગણ્યા ગાઠ્યા લોકો જ હોય છે. જેથી સમયને અનુરૂપ સુવિધા ગામના લોકોને પ્રદાન કરવા માટે ઉમરેઠ નગરપાલિકા દ્વારા “મોક્ષરથ”ની વિનામુલ્યે સુવિધા આપવામાં આવતા પાલિકાના સત્તાધીશોના સદર અભિગમની પ્રશંશા સમગ્ર નગરમાં થઈ રહી છે. આ અંગે ઉમરેઠ નગરપાલિકાના પ્રમુખ સંજયભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતુ કે, નગરના મુખ્ય વિસ્તારોથી બંન્ને સ્મશાનો દૂર છે જેથી પાર્થિવ શરીર નનામી પર ઉચકીને લઈ જવામાં ડાઘુઓને મુશ્કેલી પડે છે, કેટલાક લોકોના પાર્થિવ શરીર ભારે હોય ત્યારે મોક્ષરથ ન હોવાને કારણે લોકોને ખાસ્સી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે, જેથી આવી વિવિધ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખી પ્રજાજનોને આવી મુશ્કેલીઓ ભવિષ્યમાં ન વેઠવી પડે તે હેતુંથી “મોક્ષરથ” પાલિકા દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યો છે. તેઓએ ઉમેર્યું હતુ કે નગરપાલિકાની ગ્રાન્ટ માંથી આ મોક્ષરથ નગરજનો માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યો છે, ઉમરેઠના નગરજનોને આ મોક્ષરથની સેવા વિનામુલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર કોઈપણ જ્ઞાતિના ઉમરેઠના નાગરીકો આ સેવાનો લાભ લઈ શકશે.

moxrath0

મોક્ષ રથ સેવા કેવી રીતે મળશે..?

કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય ત્યારે મોક્ષરથની સેવા મેળવવા માટે નગરપાલિકાના ફોન નંબર – ૨૭૬૦૧૧ પર ફોન કરી સ્મશાનયાત્રાનો સમય સહીત સ્મશાનયાત્રા ક્યાથી નિકળી કયા સ્મશાને જવાની છે તે જણાવવાનું રહેશે. જે તે વ્યક્તિ દ્વારા જે સમય બતાવવામાં આવ્યો હશે તે સમયે મોક્ષરથ જે તે સરનામે પહોંચી જશે.

 મોક્ષરથ માટે મફત ડીઝલ આપવાની જાહેરાત

મોક્ષરથ સેવા ઉમરેઠ નગરપાલિકા દ્વારા વિનામુલ્યે આપવામાં આવી રહી છે, ત્યારે આ સેવા અવિરત ચાલુ રહે અને પાલિકા પર આર્થિકબોજો ન પડે તે માટે ઉમરેઠ નગરપાલિકાના પ્રમુખ સંજયભાઈ પટેલે મોક્ષરથ સેવા જ્યાં સુધી પાલિકા દ્વારા ચાલુ રાખવામાં આવશે ત્યાં સુધી તેઓ દ્વારા વિના મુલ્યે ડીઝલ પૂરુ પાડવામાં આવશે તેમ તેઓએ જણાવ્યું હતું. 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: