આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ગરમીમાં પ્રાણી પણ લાચાર…!


dog02

છેલ્લા કેટલાય સમય થી ચરોતરમાં અગન વર્ષા થઈ રહી છે. ચરોતરવાસીઓ સહીત મૂગા પશુ પંખી પણ ગરમીથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે, ત્યારે આણંદના રેલ્વે સ્ટેશનમાં પરબ પર ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે એક શ્વાને અડ્ડો જમાવ્યો હતો, કદાચ ભારે ગરમીમાં આ શ્વાનને બે ઘડી ઠંડક લેવા દેવા માનસોએ મોટું દિલ રાખ્યું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. પરંતુ આ રીતે પાણીની પરબ પર શ્વાનને આરામની મુદ્રામાં જોઈ સદર પ્લેટફોર્મ પર થી પસાર થતા લોકોમાં બે ઘડી કૂતૂહલ વ્યાપી ગયું હતુ મુસાફરો પણ ધમધોખતા તાપમાં આ શ્વાનને ઠંડકનો આનંદ લેવા દેવાના મુડમાં દેખાતા હતા.

dog01

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: