આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ રેલ્વે સ્ટેશન પર થી હવે, રીઝર્વેશન થઈ શકશે.


– ઉમરેઠ તાલુકાના મુસાફરોએ હવે રીઝર્વેશન કરાવવા આણંદ, ડાકોર સુધી લાંબા નથી થવું પડે.

station

ઉમરેઠ રેલ્વે સ્ટેશન પર રીઝર્વેશન સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવતા ઉમરેઠ સહીત આજૂબાજૂના ૪૨ ગામડાના લોકોમાં આનંદની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ઉમરેઠ પંથકના નાગરિગો સ્થાનિક રેલ્વે સ્ટેશન પર રીઝર્વેશન સુવિધા ન હોવાને કારણે રીઝર્વેશન કરાવવા માટે આણંદ કે ડાકોરના રેલ્વે સ્ટેશન સુધી લાંબા થતા હતા જ્યારે કેટલાક લોકો એજન્ટો મારફતે ઓનલાઈન ટીકીટ બુકિંગ કરાવતા હતા જે માટે તેઓને ઓવર ચાર્જ ચુકવવો પડતો હતો. હવે ઉમરેઠ રેલ્વે સ્ટેશન પર રીઝર્વેશન સુવિધા શરૂ કરવામાં આવતા ઉમરેઠ સહીત ઉમરેઠની આસ પાસના ગામડાના લોકો પણ આ સુવિધાનો લાભ લઈ શકશે ઉલ્લેખનીય છે કે હવે ઓનલાઈન રેલ્વે ટીકીટ બુક કરાવતા સમયે એક લોગ ઈન દ્વારા એક જ રેલ્વે ટીકીટ બુક કરી શકાય છે જેથી સ્થાનિક રેલ્વે સ્ટેશન પર રીઝર્વેશન સુવિધા શરૂ થતા હવે મુસાફરો ઓનલાઈન ટીકીટની ઝંઝટ માંથી છુટકારો પામશે અને તુરંત ટીકીટ મેળવી શકશે. 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: