આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

આણંદ અને ખેડા જિલ્લાના વાહન ચાલકો ગોધરા પાસે વાવડી ટોલ પ્લાઝા પર ૨૦ કી.મી રસ્તાના ઉપયોગ માટે રૂ.૧૪૦ ખર્ચવા મજબુર…!


tolltax

વાવડી ટોલ પ્લાઝા પર અમદાવાદ થી આવતા વાહનો માટે ૫૧ કી.મીના રસ્તાના ઉપયોગ માટે રીટર્ન પાસ સહીત રૂ.૧૪૦ વસુલ કરવામાં આવે છે, આજ માર્ગ પર નર્મદા કેનાલ થી વાવડી ટોલ સુધી માત્ર ૨૦ કી.મી ના રસ્તાનો ઉપયોગ કરવા બદલ ખેડા-આણંદ જિલ્લાના વાહન ચાલક પાસે પણ પૂરે પૂરો એટલે કે રીટર્ન ટીકીટ સાથે રૂ.૧૪૦ ટોલ વસુલ કરાય છે.

અમદાવાદ ગોધરા હાઈ-વે પર નવા બનેલા રસ્તા બદલ ગોધરા પાસે વાવડી (ખુર્દ) ટોલ નાકા પર ટોલ ટેક્ષ વસુલ કરવામાં આવે છે. વિવિધ વાહન ચાલકો પાસે નિયત કરેલા દર થી ટોલ ટેક્ષ વસુલ કરવાની પ્રક્રિયા છેલ્લા કેટલાય વર્ષથી ચાલી રહી છે, થોડા સમય અગાઉ સદર ટોલ ટેક્ષની કિંમતમાં વધારો પણ કરવામાં આવ્યો હતો. સદર ટોલ નાકા પર એક જ લાકડીએ બધા જ વાહન ચાલકોને હાંકવામાં આવતા હોવાની ફરિયાદો ઉઠવા પામી છે.

સંપૂર્ણ નવા બનેલા લગભગ ૫૧. કી.મીના માર્ગનો ઉપયોગ કરવા બદલ અમદાવાદથી ગોધરા જતા વાહન નો પાસે જે કિંમત થી ટોલ ટેક્ષ વસુલ કરવામાં આવે છે તે જ કિંમતથી આણંદ અને ખેડા જિલ્લા તરફથી ગોધરા તરફ જતા વાહન ચાલકો પાસે માત્ર ૨૦ કી.મીના નવા માર્ગના વપરાશ માટે વસુલ કરવામાં આવે છે, જેને કારણે આણંદ અને ખેડા જિલ્લા માંથી વાયા ઠાસરા ગોધરા જતા વાહન ચાલકો ગુસ્સે ભરાયા છે.

વધુમાં આણંદ જિલ્લાના એક કાર માલિક હરીશભાઈ શાહએ જણાવ્યું હતુ કે ગોધરા જવા માટે વાયા ઠાસરા માર્ગ પર થી જતા નર્મદા કેનાલ થી ગોધરા જતા વાવડી ટોલ નાકુ આવે છે, નર્મદા કેનાલ થી વાવડી ટોલ પ્લાઝા સુધી માત્ર ૨૦ કી.મી નું જ અંતર છે જે માટે વન-વે રૂ.૯૫ અને રીટર્ન ટીકીટ સાથે રૂ.૧૪૦ વસુલ કરવામાં આવે છે તે કેટલું વ્યાજબી છે…? વધુમાં તેઓએ ઉમેર્યું હતુ કે અમદાવાદ થી ગોધરા તરફ જતા વાહનો આ નવો માર્ગ લગભગ ૫૧.કી.મી સુધી વપરાશ કરે છે તેમની પાસે પણ આજ રીતે ટોલ ટેક્ષ વસુલ કરવામાં આવે છે.

વધુમાં આણંદ અને ખેડા જિલ્લાના વાહન ચાલકો તર્ક આપી રહ્યા છે કે અમદાવાદ વડોદરા એસ્ક્સપ્રેસ હાઈવે પર અમદાવાદ થી વડોદરા જવા માટે , અમદાવાદ થી આણંદ કે નડિયાદ જવા માટે અલગ અલગ રકમ વસુલ કરાય છે, એક્સપ્રેસ વે અમદાવાદ વડોદરાનો હોવા છતા આણંદ અને નડિયાદ જિલ્લાના વાહન ચાલકો ને સુગમતા રહે તે માટે આણંદ અને નડિયાદ એક્ઝીટ અને એન્ટર પોઈન્ટ મુકવામાં આવ્યા છે અને તે જ રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ ઈન-એક્ઝીટ થવાના દર પણ અલગ અલગ રાખવામાં આવ્યા છે તે જ રીતે વાવડી ટોલ પ્લાઝાના સંચાલકો દ્વારા નર્મદા કેનાલ પાસે આણંદ ખેડા જિલ્લાના વાહન ચાલકો માટે ઈન-એક્ઝીટ પોઈન્ટ બનાવી તેઓ પાસે ઓછો ટોલ ટેક્ષ વસુલ કરવામાં આવે તેમ લોક માંગ પ્રવર્તમાન બની છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: