આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ વીશા ખડાયતા વયસ્ક મહીલા સંગઠનના હોદ્દેદારોની વરણી


VISAKHADAYATA

ઉમરેઠ વીશા ખડાયતા વણિક મંડલ દ્વારા તાજેતરમાં મળેલી બેઠક દરમ્યાન ઉમરેઠ વીશા ખડાયતા વયસ્ક મહીલા સંગઠનની રચના કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે સદર મહીલા સંગઠનના હોદ્દેદારો વરાયા હતા જેમાં પ્રમુખ પદે સુધાબેન એ.શાહ, ઉપ પ્રમુખ પદે બીનાબેન તેમજ મંત્રી પદે કુસુમબેન કે ચોકસી અને ખજાનતી પદે દિપીકાબેનની વરણી કરવામાં આવી હતી.

આ પ્રસંગે ઉપસ્થીત વીશા ખડાયતા જ્ઞાતિના અગ્રણીઓએ તમામ હોદ્દેદારોને શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. હોદ્દેદારોએ પ્રત્યુત્તરમાં જ્ઞાતિના કાર્યકરોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને તેઓની સંસ્થા દ્વારા જ્ઞાતિના ઉત્થાન માટે કાર્યો કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું હતું

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: