આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠની શ્રી સરસ્વતી શીશુ વિદ્યાલયમાં વાલી સંમેલન યોજાયું


vali02 vali01

ઉમરેઠની શ્રી સરસ્વતી શીશુ વિદ્યાલયમાં તાજેતરમાં વાલી સંમેલન યોજાયું હતું. આ વાલી સંમેલનમાં અભ્યાસ ક્રમ અંતર્ગત આપાણા પૂર્વજોની ઓળખ, લલીતલા, જન્મોત્સવ, ઘર એજ વિધાલય, ક્ષમતા અને વિકાસ જેવા મુદ્દા પર છનાવટ સાથે વ્યાખ્યાન કરી વાલીઓને માર્ગ દર્શન આપ્યું હતું અને આપણી સુંદર પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા અનુરોધ કર્યો હતો. વાલીગણ દ્વારા પણ પોતાના મંતવ્યો અને પ્રતિભાવો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને શિશુ વિદ્યાલયના અભ્યાસ ક્રમ અંગેના પ્રદર્શનનો વાલીઓએ લાભ લીધો હતો. સદર કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન પદે રો.રસીકભાઈ ચોકસી, વાલીગણના અગ્રણી વિકાસ ગાંધી, સંસ્થાના ચેરમેન ર્ડો.મધુસુધન ભગત, વ્ય.સ્થા.કમિટીના સભ્ય નટુભાઈ રાણા, ઉમરેઠ પાલીકાના પૂર્વ પ્રમુખ સુધાબેન શાહ તેમજ બહોળી સંખ્યામાં વાલીગણ ઉપસ્થીત રહ્યો હતો તેમ આચાર્યશ્રી બી.એચ.ભટ્ટએ જણાવ્યું હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: