આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ પોલીસ દ્વારા પરિક્ષા કેન્દ્ર પર વિદ્યાર્થીઓને આવકાર


police03
ઉમરેઠની જ્યુબિલિ સ્કૂલ ખાતે બોર્ડના પરિક્ષાર્થીઓને ઉમરેઠ પોલીસ સ્ટેશનના પો.સ.ઈ યુ.એ.ડાભીએ ગુલાબ તેમજ ચોકલેટ આપી આવકાર આપ્યો હતો. તેઓએ વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને શાંતિ પૂર્વક પ્રમાણિકતાથી પરીક્ષા આપવા જણાવ્યું હતું. તેઓએ વાલીઓ ને પણ બિનજરૂરી પરિક્ષા કેન્દ્રો ઉપર એકઠા ન થવા અપીલ કરી હતી. ઉમરેઠ પોલીસના સદર પ્રજાલક્ષી અભિગમની વિદ્યાર્થીઓએ પ્રશંશા કરી હતી, અને શાંતિપૂર્વક પરિક્ષા આપવા કટીબધ્ધ હોવાનું જણાવ્યું હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: