આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

આંતરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રુડની કિંમતો ઘટતા… ડી.બી.ટી.એલ યોજનામાં એડવાન્સ સબસીડીની રકમમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના.


ડી.બી.ટી.એલ યોજનામાં લીન્ક થવા માટે આખર તારીખની રાહ જોતા ગ્રાહકો પસ્તાશે..!

હાલમાં ડી.બી.ટી.એલ યોજના હેઠળ સમગ્ર દેશમાં રાંધન ગેસ પર મળવાપાત્ર સબસીડીની રકમ ગ્રાહકને સીધી ખાતામાં મળવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. હાલમાં સિલેન્ડર પર રૂ.૨૮૪ સબસીડી ગ્રાહકોને ખાતામાં મળી રહી છે. જ્યારે કેટલાક ગ્રાહકોને એડવાન્સ સબસીડી પેટે રૂ.૫૬૮ ખાતમાં જમા મળી ગયા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. વધુમાં આ અંગે ઓઈલ કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતુ કે, ડી.બી.ટી.એલ યોજના હેઠળ ગ્રાહકે એલ.પી.જી અને બેન્ક એકાઊન્ટ આધાર નંબરથી લીન્ક કરવાનું હોય છે જે ગ્રાહક પાસે આધાર કાર્ડ ન હોય તો તે પોતાનું એલ.પી.જી કનેક્શન સીધુ બેન્ક સાથે પણ લીન્ક કરાવી શકે છે. હાલમાં કેટલાય ગ્રાહકોને ડી.બી.ટી.એલ યોજનાનો લાભ મળી રહ્યો છે જે અંતર્ગત જે ગ્રાહકોના એકાઊન્ટ અને એલ.પી.જી કનેક્શન લીન્ક થઈ ગયા હોય તેઓને રૂ.૫૬૮ એડવાન્સ સબસીડી સ્વરૂપે મળી રહ્યા છે, હાલમાં ડી.બી.ટી.એલ યોજના હેઠળ ગેસ સિલેન્ડરનો ભાવ રૂ.૭૨૦ છે જેની સામે ગ્રાહકોને રૂ.૫૬૮ જમા મળતા ગ્રાહકોને ગેસ સિલેન્ડર માત્ર રૂ.૧૫૨માં પડી રહ્યો છે. બીજૂ બાજુ કેટલાક ગ્રાહકો ઉદાસીન રહેતા ડી.બી.ટી.એલ યોજનામાં ભાગ લેવા માટે રાહરાજી કરી રહ્યા છે તેઓને પસ્તાવાનો વારો આવે તે નક્કી છે, કારણ કે હાલમાં પેટ્રોલીયમ પેદાશના ભાવમાં સતત ઘટાળો નોંધાઈ રહ્યો છે. આંતરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રુડની કિંમતમાં છેલ્લા છ માસમાં લગભગ પચ્ચાસ ટકા જેટલો ઘટાડો નોંધાયો છે જેના પગલે ગ્રાહકને રાંધણ ગેસ પર આપવા પાત્ર સબસીડીમાં કેન્દ્ર સરકાર ઘટાડો કરવાનું ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહી છે. આવનારા નવા નાણાકિય સત્રમાં આ અંગે સરકાર દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાત થાય તેવી પણ વકી છે જેથી માર્ચ બાદ ડી.બી.ટી.એલ યોજનામાં દાખલ થનાર ગ્રાહકોને સબસીડી ઓછી મળશે તેમ સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે જેથી ઓઈલ કંપની દ્વારા ગ્રાહકોને સત્વરે સદર યોજનાનો લાભ મેળવવા અપીલ કરી છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: