આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના ઓડ બજાર થી પંચવટી સુધીના માર્ગનું અધુંરું કામ ક્યારે પૂર્ણ થશે..?


પાલીકાના સત્તાધીશો અને અસંતુષ્ટ સભ્યોની ખેંચતાણમાં પ્રજા પરેશાન.
Jpegઉમરેઠ નગરપાલિકા દ્વારા નગરમાં અનેક વિસ્તારોમાં નવા માર્ગ બનાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પ્રથમ તબક્કામાં ઓડબજાર થી પંચવટીનો રસ્તો બનાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે ત્યારે લગભગ દશ દિવસથી સદર માર્ગ ખોદી કાઢ્યા બાદ રસ્તાનું કામ શરૂ ન થતા ઓડબજાર,મોચીવાડ,સહીત ચોકસી બજારમાં દૂકાન ધરાવતા વહેપારીઓ પરેશાન થઈ ગયા છે.
રસ્તાનું કામ શરૂ થયા બાદ બંધ પડી જતા પ્રજાજનો અનેક ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે. વધુમાં હાલમાં ઉમરેઠ નગરમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી સદર માર્ગને લઈ ભેદી પત્રિકાઓ ફરતી થઈ છે જેમાં રસ્તો બનાવવામાં ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. બીજી બાજૂ પાલિકાના સત્તાધીશો દ્વારા ઓડ બજાર થી પંચવટીનો માર્ગ ટેન્ડરમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જ થવાનો છે તેવી ચોખવટ કરવામાં આવી છે પરંતુ હકીકત તો એજ છે કે, છેલ્લા અઠવાડીયા થી માર્ગનું કામ બંધ છે, ત્યારે સદર વિસ્તારના વહેપારીઓ અડધી દાઢી મુડાવી બેઠા હોવાનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે.
અસંતુષ્ટ સભ્યો શું કહે છે..?
વોર્ડ નં.૮માં નવા બનતા માર્ગમાં કોઈ ભ્રષ્ટાચાર ન થાય તે માટે રસ્તાનું કામ થાય ત્યારે સી.સી.ટી.વી કેમેરા મુકવામાં આવે અને જે સમયે રસ્તો બને અને જે માલ રસ્તો બનાવવામાં વાપરવામાં આવે તે માંથી જ  સેમ્પલ ક્યુબ સભ્યો અને ચીફ ઓફીસરની રૂબરુમાં લેવામાં આવે. ટેન્ડરમાં દર્શાવ્યા પ્રમાને માલ વાપરવામાં આવે છે કે નહી તેની ખાતરી કરવામાં આવે. 
સત્તાધીશો શું કહે છે..?
વોર્ડ નં.૮માં બનતા રસ્તાના વિવાદ અંગે સત્તાધીશો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતુ કે વોર્ડ નં.૮માં રસ્તો ખોદયા પછી તેની પર મેટલ નાખવામાં આવ્યા છે અને તેના પર પાણીનો છંટકાવ કરવાનું કાર્ય ચાલે છે, રસ્તો બનાવા માટે જરૂરી માલ સામાન પણ લાવી દેવામાં આવ્યો છે અને નગરના એસ.એન.ડી.ટી ગ્રાઊન્ડમાં ઠાલવવામાં આવ્યો છે. રસ્તો બનાવવામાં ટેન્ડરમાં દર્શાવ્યા મુજબ જ માલ સામાન વાપરવામાં આવશે તેવી સત્તાધીશોએ ખાતરી આપી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: