આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના જીતપૂરા ભરોડા માર્ગનું ખાતમહૂર્ત યોજાયું.


bosky1

ઉમરેઠ તાલુકાના જીતપૂરા ભરોડા માર્ગ માટે ઉમરેઠના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલ દ્વારા તાજેતરમાં ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી ત્યારે આજે જીતપૂરા ભરોડા માર્ગનું કામ શરૂ થતા યોજાયેલ પૂજાવિધિમા ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલ, સરપંચ અશ્વીનભાઈ પટેલ, ઉમરેઠ તાલુકા યુવા એન.સી.પી પ્રમુખ પીન્કેશ પટેલ સહીત ગ્રામ્યજનો હાજર રહ્યા હતા. જયંતભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતુ કે ગ્રામ્ય વિસ્તારના વિકાસ માટે સૌ પ્રથમ ગામડાઓમાં માળગાગત સુવિધાઓનો વિકાસ કરવો જરૂરી છે જેના ભાગરૂપે ઉમરેઠ તાલુકાના વિવિધ ગામોમાં આજ રીતે નવા રસ્તાઓ બનશે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: