આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અવસાન નોંધ – બેસણું


SAVITABENJIVANLALSHAH

ઉમરેઠના સેજલભાઈ બિપીનભાઈ શાહના દાદી સવિતાબેન જીવનલાલ શાહનું તા.૧૨/૯/૨૦૧૪ના રોજ શ્રીજીચરણ પામ્પા છે.સદ્ઞતનું બેસણું તા.૨૪.૯.૨૦૧૪ને બુધવારના રોજ સવારે ૯.૩૦ થી ૧૦.૩૦ સુધી એકડીયાની વાડી, ઓડબજાર ઉમરેઠ ખાતે રાખેલ છે.
સંબધીત ફર્મ – પરાગ જ્વેલર્સ ચોકસી બજાર ઉમરેઠ

One response to “અવસાન નોંધ – બેસણું

 1. ms0680 September 20, 2014 at 8:19 pm

  Dear Vivek:
  Can you plc. let me known terms of Parag’s relation as She might be my
  relative too.
  JSK
  Convey our Heartfelt condolence and JSK to all.
  Manoj Shah

  Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: