આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ગણેશજીને વિદાય આપવા મેઘરાજા પણ પધાર્યા …!


ઉમરેઠમાં સવારથી અવીરત વરસાદ ચાલું છે છતા પણ ગણેશ મંડળોનો ઉત્સાહ અકબંધ રહ્યો છે. નગરના અનેક વિસ્તાર માંથી ગણેશજીની શાહી સવારી સવારથી નિકળવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. ઉમરેઠ પોલીસ દ્વારા વિવિધ ગણેશ મંડળોને રૂટ મુજબ શોભાયાત્રા નિકાળવાનું સુચન કરેલ છે જેથી કોઈ અવ્યવસ્થા ન સર્જાય. ઉમરેઠના ચોકસી બજાર,ઠાકરવગા, ગટરની ખડકી,મોચીવાડ,કાછીયાવાડ,શેલતિયાકૂવા સહીત વાંટા વિસ્તારના ગણેશજીની શોભાયાત્રા નિકળી છે જે વિસર્જન સ્થળના માર્ગે આગળ વધી ગઈ છે કેટલાક નાના ગણેશ મંડળો દ્વારા નાસિકવાળા હોલ પાસે આવેલ ચારૂણી માતાના મંદિરના તળાવમાં ગણેશ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું ઉપરોક્ત તસ્વીરમાં ઉમરેઠના વ્યાસચોરાના બાપાની શોભાયાત્રા દ્રશ્યમાન છે, ગણેશ ભક્તો વરસાદ હોવા છતા પણ ઉત્સાહભેર ગણેશજીને વિદાય આપવા ભક્તિ-ઉમંગભેર શોભાયાત્રામાં જોડાયા છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: