આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં ગણપતિબાપાને અન્નકુટ ધરાવાયો.


ઉમરેઠમાં ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણી ઉત્સાહભેર કરવામાં આવી હતી. ગણેશ મહોત્સવના છેલ્લા દિવસે નગરના વિવિધ ગણેશ મંડળો દ્વાર ગણેશજીને અન્નકુટ ધરાવવામાં આવ્યો હતો. ઉમરેઠમાં દરજીવાડના નાકે વિધ્નરાજ ગૃપ, ત્રિવેદીવગા,કાછીયાવાડ,શેલતિયાકૂવા,પંચવટી,ચોકસી બજાર સહીતના વિસ્તારોમાં ભવ્ય અન્નકુટ દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ જે દિવ્ય દર્શનનો ભક્તોએ મોટી સંખ્યામાં લાહ્વો લીધો હતો અને ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો હતો.

ઉમરેઠમાં ચલણી નોટીથી ગણેશજીનો શણઘાર કરાયો.

ગટરની ખડકી,ચોકસી બજાર

ગટરની ખડકી,ચોકસી બજાર

ઉમરેઠના ચોકસી બજાર વિસ્તારમાં આવેલ ગટરની ખડકીમાં બિરાજમાં ગણેશજીને ગણેશ મહોત્સવના અંતિમ દિવસે ચલણી નોટોનો શણઘાર તેમજ અન્નકુટ ધરાવવામાં આવ્યો હતો. આ દિવ્ય દર્શનનો લાભ લેવા મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: