આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં ગણેશ મહોત્સવની ભક્તિભેર ઉજવણી


ઉમરેઠમાં ગણેશ મહોત્સવની ઉત્સાહભેર ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. નગરમાં સૌ પ્રથમ ગણેશ મહોત્સવની શરૂઆત કાછીયાવાડ દાદાના દરબાર વિસ્તારમાં થઈ હતી. આ વિસ્તારમાં આ વર્ષે ૨૬મો ગણેશ મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. આ ઉપરાંત નગરના શેલતિયા કૂવા વિસ્તારમાં પણ ગણેશ મહોત્સવ વર્ષોથી ઉજવાઈ રહ્યો છે. ઉપરોક્ત તસ્વીરમાં ઉમરેઠના કાછીયાવાડ,શેલતિયા કૂવા, પંચવટી,ગલાગોઠડીયાની પોળ તેમજ રૂદ્રગૃપના ગણેશજી દ્રશ્યમાન થાય છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રૂદ્ર ગૃપ દ્વારા દરવર્ષની જેમ ચાલુ વર્ષે પણ અનોખી રીતે ગણેશ પંડાલ બનાવ્યું છે,આ વર્ષે ગુફામાં પ્રવેશ કરી ગણેશજીના દર્શન થાય તે રીતે સેટ નગરના આર્ટીસ્ટ જયંત પેઈન્ટરે તૈયાર કર્યો છે. ઉમરેઠ પોલીસે જણાવ્ય હતુ કે,નગરમાં ૨૫ જગ્યાએ ગણેશજીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને શાંતિપૂર્ણ ગણેશ મહોત્સવ ભક્તિભેર ઉજવાય તે માટે પો.સ.ઈ યુ.એ.ડાભીના માર્ગદર્શન મુજબ ચુસ્ત બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: