આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ ચોકસી મહાજનના હોદ્દેદારોની વરણી કરાઈ


તા ૨૭-૦૭-૨૦૧૪, રવિવાર ના રોજ ચોકસી મહાજન ઉમરેઠ નો પદગ્રહણ સમારોહ નાસીકવાળા હોલ ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં મુખ્ય અતિથી તરીકે રાજ્યસભા સભ્ય શ્રી લાલસિંહ વડોદિયા તથા અમદાવાદ માણેકચોક સોના ચાંદી એસોસિયેશન ના પ્રમુખ શ્રી હેમેન્દ્રભાઈ સોની ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને પદગ્રહણ પુરોહિત તરીકે આણંદ ના પ્રખ્યાત ફીઝીશીયન ડો હેમંત અંતાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સમારોહ માં શ્રી દિવ્યેશભાઈ મદનલાલ દોશી ને વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ તથા ૨૦૧૫-૧૬ ના પ્રમુખ તરીકે અને શ્રી પરાગકુમાર ચંદ્રકાન્તભાઈ ચોકસી ને મંત્રી તરીકે શપથ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા . શ્રી ભરતભાઈ બાવાવાળા ને ખજાનચી તરીકે નીમવામાં આવ્યા હતા . પ્રમુખ તથા મંત્રીએ આ સમારોહ માં વિશ્વાસ વ્યક્તિ કર્યો હતો કે હમણાં જ ૫૦ વર્ષ પૂર્ણ કરી ચૂકેલ આ સંસ્થા ને તે જ રીતે આગળ ધપાવવા તેઓ કટીબદ્ધ છે . શ્રી લાલસિંહ વડોદિયા તથા શ્રી હેમેન્દ્રભાઈ સોની એ જરૂરિયાત સમયે સંસ્થા ને સહકાર આપવાની ખાતરી આપી હતી. તથા ડો હેમંત અંતાણીએ પોતાના માર્ગદર્શન દ્વારા સંસ્થા ને આગળ ધપાવવામાં મદદરૂપ થવાની ખાતરી આપી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: