આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલની રજૂઆતના પગલે – ઉમરેઠ તાલુકાને આગવી ૧૦૮ એમ્યુલન્સની ફાળવણી કરવામાં આવી.


આરોગ્યલક્ષી પ્રશ્નોત્તરી દરમ્યાન જયંતભાઈ પટેલે ઉમરેઠને ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ ફાળવવા માટે ધારદાર રજૂઆત કરતા આરોગ્યમંત્રી નિતિન પટેલે ઉમરેઠને ૧૦૮ એમ્યુલન્સ ફાળવણી અંગે જાહેરાત કરી.

આરોગ્યલક્ષી પ્રશ્નોત્તરી દરમ્યાન જયંતભાઈ પટેલે ઉમરેઠને ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ ફાળવવા માટે ધારદાર રજૂઆત કરતા આરોગ્યમંત્રી નિતિન પટેલે ઉમરેઠને ૧૦૮ એમ્યુલન્સ ફાળવણી અંગે જાહેરાત કરી.

આરોગ્યલક્ષી પ્રશ્નોત્તરી દરમ્યાન જયંતભાઈ પટેલે ઉમરેઠને ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ ફાળવવા માટે ધારદાર રજૂઆત કરતા આરોગ્યમંત્રી નિતિન પટેલે ઉમરેઠને ૧૦૮ એમ્યુલન્સ ફાળવણી અંગે જાહેરાત કરી.

ઉમરેઠ નગરને તાલુકો બને વર્ષો થઈ ગયા હોવા છતા પણ તાલુકા કક્ષાને છાજે તેવી સવલતો થી ઉમરેઠ હંમેશા દૂર રહ્યું છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં ૧૦૮ એમ્યુલન્સ વાનની લ્હાણી કરવામાં આવી હતી ત્યારે ઉમરેઠને ૧૦૮ એમ્યુલન્સ વાનની સેવા માટે ઉમરેઠ પાસેના પણસોરા,ઓડ કે પછી ડાકોર ઉપર નિરભર રહેવું પડતું હતું. આ અંગે ઉમરેઠના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલે મુખ્ય મંત્રી નરેન્દ્ર મોદી,આરોગ્ય મંત્રી નિતિનભાઈ પટેલ તેમજ આનંદીબેન પટેલને પણ લેખીત રજૂઆતો કરી હોવા છતા કોઈ સકારાત્મક પરિનામો મળતા ન હતા.

આજે વિધાનસભામાં આરોગ્યલક્ષી પ્રશ્નોત્તરી દરમ્યાન ઉમરેઠના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ બોસ્કીએ સરકારશ્રીને જણાવ્યું હતુ કે ઉમરેઠ તાલુકો હોવા છતા પણ ઉમરેઠને ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ ફાળવવામાં આવી નથી,આ માટે ઉમરેઠને અન્ય ગામની ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ પર નિર્ભર રહેવું પડે છે, જેથી ઉમરેઠ અને તેની આજૂબાજૂના ૪૨ ગામના લોકોને રાહત થાય તે માટે ૧૦૮ એમ્બ્યુઇલન્સ સત્વરે ફાળવવામાં આવે તે માટે ધારદાર રજૂઆત કરી હતી. ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલની રજૂઆતના પગલે આરોગ્યમંત્રી નિતિનભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતુ કે તાજેતરમાં નવી ૫ ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ વાન આવેલ છે જેમાંથી એક ઉમરેઠને ફાળવવામાં આવે છે. ઉમરેઠને આગવી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ વાન ફાળવવામાં આવતા હવે ઉમરેઠ સહીત ઉમરેઠ તાલુકાના ૪૨ ગામના લોકોને આ સેવાનો લાભ ઝડપી મળશે, ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલા ઉમરેઠમાં ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ વાન ઓડ,પણસોરા તેમજ ડાકોર સેન્ટર પરથી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવતી હતી જેથી જેતે સ્થળે પહોંચવામાં એમ્બ્યુલન્સને સમય લાગત હતો હવે ઉમરેઠ માંજ એમ્બ્યુલન્સ વાનની ફાળવણી થતા લોકોમાં આનંદની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે અને ઉમરેઠ વિધાનસભા ક્ષેત્રના લોકોએ ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: