આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

થામણા ખાતે રાઈફલ શુંટીંગ તાલીમ કેમ્પ યોજાયો.


thamna01

ઉમરેઠ તાલુકાના થામણા ગામે આણંદ જિલ્લા પોલીસ રચીત સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી ગરિશિલ ગુજરાત ,સુરક્ષિત ગુજરાત સ્ત્રી શક્તિ કરણ અને મહિલા સુરક્ષા અંતર્ગત સ્વરક્ષણ માટે ૦.૨૨ મી.મી રાઈફલ શુટીંગની તાલીમ અર્થે કેમ્પનું આયોજન શ્રી કે.સી.પટેલ હાઈસ્કૂલ ખાતે ઉમરેઠ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. સ્વરક્ષણ માટે મહીલાઓએ કેવા પગલા ભરવા તેની સમજ આપવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ઉમરેઠ પોલીસ સ્ટેશનના પો.સ.ઈ ડાભી, થામણાના સરપંચ ચંન્દ્રકાન્તભાઈ મુખી અને પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: