આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ દશા ખડાયતા જ્ઞાતિનું ગૌરવ


pyal20140601-WA0006 (1)ઉમરેઠ દશા ખડાયતા જ્ઞાતિના મિતેષભાઈ ગુણવંતલાલ શાહ (કાંકણપુરાવાળા)ની પૂત્રી પ્રિયલ મિતેષભાઈ શાહ ધો.૧૨ સામાન્ય પ્રવાહમાં ૮૯% તેમજ ૯૮% પર્સન્ટાઈલ સાથે ઉત્તરણીય થયા છે. તેઓને ઉમરેઠની શ્રી સરસ્વતિ શીશું વિદ્યાલયના શિક્ષકો સહીત ખડાયતા જ્ઞાતિના અગ્રણીઓ દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી હતી.

 

hena-20140603-WA0000ઉમરેઠના ચંન્દ્રકાન્ત કેશવલાલ શાહ (કાકાની પોળ)ની પૌત્રી અને નીતાબેન- કલ્પેશકુમાર ચંન્દ્રકાન્ત શાહની પૂત્રી કુ.હેનાના તાજેતરમાં લેવાયેલ એસ.એસ.સી ની પરીક્ષામાં ૯૧.૮૯ પર્સન્ટાઈલ મેળવ્યા છે. કું.હેના અમદાવાદની સાબરમતી કન્યા વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરે છે તેઓને શાળા પરિવાર તેમજ જ્ઞાતિજનો તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સહીત ઉચ્ચ શિક્ષણ અર્થે અનેક અનેક શુભેચ્છા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: