આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

આપણું ઉમરેઠ બ્લોગને પાંચ વર્ષ પૂર્ણ


આજે ૨૯/૫/૨૦૧૪ એટલે “આપણું ઉમરેઠ” બ્લોગનો જન્મ દિવસ, ૨૦૦૯માં ૨૬/૫/૨૦૧૪ના રોજ બ્લોગ રજીસ્ટર્ડ કરાવ્યો અને ૨૯/૫/૨૦૧૪ના રોજ પહેલી પોસ્ટ બ્લોગમાં મુકી અને શરૂઆત થઈ આપણું ઉમરેઠ બ્લોગની, જે આજે પણ અવિરત ચાલું છે,આપણું ઉમરેઠ બ્લોગના વાંચકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર,છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કેટલાય વાંચકોના ઈ-મેલ,મેસેજ મળ્યા અને તેઓએ બ્લોગ અંગે પોતાના પ્રતિભાવો પણ આપ્યા જે બદલ તમામ વાંચકોનો દિલના તળીયે થી આભાર.બ્લોગને ડોટ.ઓર્ગ ડોમીનની ભેટ આપવા બદલ કૃષિલ પટેલનો ખૂબ ખૂબ આભાર.

7 responses to “આપણું ઉમરેઠ બ્લોગને પાંચ વર્ષ પૂર્ણ

 1. SATISH Gabhawala May 29, 2014 at 2:25 pm

  Congratulations. You are a bridge between Umreth and Umrethvasi. May God give your website success.
  SATISH Gabhawala

  Like

 2. Pravin Shah May 29, 2014 at 4:38 pm

  Hi Vivek

  Congratulation for completing five years, I am in USA but am getting news of Umreth very offen. I am proud of your website.

  Thanks & Regards Pravin Shah Kakani pole

  Like

 3. Praful. Talati May 29, 2014 at 8:34 pm

  Congratulation on 5sth anniversary of
  “APANU umreth” blog

  Like

 4. ARUN THAKER May 29, 2014 at 10:09 pm

  Thanks for all kind of Umreth News

  Arun Thaker
  USA

  Date: Thu, 29 May 2014 06:30:38 +0000
  To: arun_thaker@hotmail.com

  Like

 5. Ashok BHAVSAR - Muscat May 30, 2014 at 1:48 pm

  Congratulation… it is short and speedy way to know whatsup in Umreth… Keep it up and good luck

  Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: