આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠનો જી.આઈ.ડી.સી પાસે ઓવર બ્રીજ રીપેર કરાયો.


ઓવર બ્રીજ ઉપર સ્લેબના સળિયા બહાર આવી ગયા હતા.

ઉમરેઠ ઓડ માર્ગ ઉપર જી.આઈ.ડી.સી પાસે આવેલ ઓવર બ્રીજમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી સ્લેબના સળિયા બહાર આવી ગયા હતા જેને કારણે સદર ઓવર બ્રીજ ઉપર થી પસાર થતા લોકોને અકસ્માતનો ભય સતાવ્યા કરતો હતો. આખરે તંત્રનું આ અંગે ધ્યાન દોરવામાં આવતા તાબળતોબ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતુ અને જી.આઈ.ડી.સી પાસે ઓવર બ્રીજનું રીપેરીંગ કામ હાથ ધર્યું હતું. ઓવર બ્રીજ રીપેર થતા ઉમરેઠ જી.આઈ.ડી.સીમાં રોજબરોજ અવર જવર કરતા વહેપારીઓ સહીત ટ્રાન્સપોર્ટરો અને રાહદારીઓએ રાહતની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.

One response to “ઉમરેઠનો જી.આઈ.ડી.સી પાસે ઓવર બ્રીજ રીપેર કરાયો.

  1. Manoj Shah May 13, 2014 at 6:42 pm

    Keep up the good work Vivek

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: