આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ રોટરી ક્લબએ બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા પાઠવી


rotary

ગુજરાત રાજ્ય બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી ધો.૧૦ અને ધો.૧૨ની પરીક્ષાનો આરંભ થઈ ગયો છે ત્યારે રોટરી કલબ ઓફ ઉમરેઠ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલમાં શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી હતી. આ અંગે રોટરી કલબના પ્રમુખ સંજયભાઈ રાણાએ જણાવ્યું હતુ કે દર વર્ષે ઉમરેઠની વિવિધ સ્કૂલોમાં વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા આપવા માટે સદર પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાય છે. આ વર્ષે રોટરી ક્લબના પ્રતિનિધિ તરીકે સેજલભાઈ ચોકસી અને સંદીપભાઈ શાહએ નગરની જ્યુબિલી સ્કૂલમાં પરીક્ષાર્થી વિદ્યાર્થીઓને આવકાર આપી તેઓને ચોકલેટ તેમજ પુષ્પગુછ આપી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.

One response to “ઉમરેઠ રોટરી ક્લબએ બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા પાઠવી

  1. Sharad Joshi March 13, 2014 at 11:22 pm

    Good Luck Everybody!!!!

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: