આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ પોલીસ દ્વારા લોક જાગૃતિ સુરક્ષા રથને આવકાર


મતદાન કરવા પ્રજાને જાગૃત કરવામાં આવ્યા.

આણંદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા પોતાની સામાજિક જવાબદારીના ભાગરૂપે લોક જાગૃતિ સુરક્ષા રથ જિલ્લાના વિવિધ ગામોમાં ફરી રહ્યો છે. આજે લોક જાગૃતિ સુરક્ષા રથ આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ ખાતે આવી પહોંચતા ઉમરેઠ પોલીસ સ્ટેશનના પો.સ.ઈ આર.કે.મોડીયાએ આવકાર આપ્યો હતો. આ સમયે એમ.બી.ભગોરાએ ઉપસ્થિત લોકોને મતદાન કરવા માટે પ્રેરણા આપી હતી દરેક નાગરિકનો મત કેટલો નિર્ણાયક છે તે અંગે સમજ આપી મતદાન કરવા લોકોને જાગૃત કર્યા હતા. આ ઉપરાંત ઉમરેઠ પોલીસ દ્વારા વિવિધ ગુન્હાઓને લઈ પ્રજાએ તકેદારી રાખવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતુ, ચોરી,લુંટ-ફાટ સહીત ઉઠાંતરીની ઘટનાથી બચવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન સાથે તકેદારી રાખવાના વિવિધ મુદ્દા સાથે એક પત્રિકા પણ પોલીસ તંત્રએ લોકોને આપી હતી. પોલીસ તંત્રના સદર સમાજલક્ષી અભિગમની લોકોએ પ્રશંશા કરી હતી અને પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર છે તેમ ખરા અર્થમાં મહેસુસ કર્ય હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: