આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અવસાનનોંધ


ઉમરેઠના હાલ વડોદરા ખાતે રહેતા રસીકભાઈ ડાહ્યાભાઈ શેઠ (આર.ડી.શેઠ)નું તા.૧૪.૨.૨૦૧૪ના રોજ અવસાન થયેલ છે. ઉમરેઠમાં લોકસેવામાં અગ્રેસર રોટરી ક્લબના તેઓ ફાઊન્ડર મેમ્બર હતા તેઓએ સ્વાસ્થય સેવાને લગતા અનેક પ્રોજેક્ટો કર્યા હતા.

2 responses to “અવસાનનોંધ

 1. Sunny GABHAWALA February 19, 2014 at 3:19 pm

  Dear Vivek Can you please announce death Manibhai Bhogilal Shah. Settled at Ahmedabad. Jayantikaka Kakas nephew. Died on 18/2/14 Bessanu is on 26/2/14 at umreth Nasikwada wadi from 4 pm til 5.30 pm At Ahmedabad Besanu at C K Khadayta hall. Gulati tejra on 20/2/14 from 8.30 till 10 am Thanks Satish Gabhawala

  Sunny Gabhawala 91-972 779 5686 001-708-612-7866

  >

  Like

 2. Bharat Thakkar February 19, 2014 at 7:37 pm

  May His (Rasikbhai Sheth ) Soul RIP ,……
  From
  Bharat Thakkar ,
  LIC , Ahmedabad 9825329960

  Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: