આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

સાધના વિકલી – ચરોતર વિશેષાંક


હાલમાં “આપણું ઉમરેઠ” બ્લોગના વાંચક પરેશભાઈ શાહ તરફથી સાધના વિકલીનો મેગેઝીનનો ચરોતર વિશેષાંક મળ્યો. આ અંકમાં ઉમરેઠ અંગે પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ અંકમાં ઉમરેઠના ધાર્મિક સ્થળોનું મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ અંક તૈયાર કરવા માટે ઉમરેઠના આર.એસ.એસના કાર્યકર પરેશભાઈ શાહ દ્વારા અથાગ મહેનત કરવામાં આવી હતી, સુંદર અંક બદલ તેઓનો આભાર તેમજ અભિનંદન આ સાથે “આપણું ઉમરેઠ” બ્લોગના વાંચકો માટે સાધના વિકલીના ચરોતર વિશેષાંકની લીન્ક અત્રે ઉપસ્થિત છે.સદર અંક વાંચવા માટે નીચેના ચિત્ર ઉપર ક્લિક કરો.

Sadhana Weekly Andnd

Sadhana Weekly Andnd

 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: