આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠની ભવન્સ સ્કૂલમાં પતંગ મહોત્સવની ઉજવણી


ઉમરેઠ ગાયત્રી મંદિર પાસે આવેલ ભવન્સ જૂનીયર સ્કૂલ ખાતે પતંગ મહોત્સવન ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ સમયે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પટાંગણમાં પતંગો ચકાવવામાં આવ હતી શાળાના વહીવટી તંત્ર દ્વારા શાળાના પટાંગણ માંજ અગાસીનો માહોલ બનાવવમાં આવ્યો હતો, મ્યુઝિક સીસ્ટમ સાથે સજ્જ થઈ ભૂલકાઓ દ્વારા પતંગ ચકાવવામાં આવી હતી અને ઉત્તરાયણને અનુકૂલ નાસ્તા સાથે વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલમાં આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ તહેવારની વિશેષતા અને મહત્વ સમજ આવે તે હેતુ થી શાળા દ્વારા વિવિધ તહેવારને અનુરૂપ શાળામાં વાતાવરણ બનાવવામાં આવે છે. શાળાના શિક્ષકો તેમજ સ્ટાફ દ્વારા પણ વિદ્યાર્થીઓ સાથે પતંગ મહોત્સવનો આનંદ લેવામાં આવ્યો હતો. વાલીઓ દ્વારા શાળા દ્વારા કરવામાં આવતી આવી પ્રવૃત્તિની પ્રશંશા કરી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: