આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં લોક અદાલત યોજાઈ


આજે દેશભરમાં રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેના ભાગ રૂપે ઉમરેઠ કોર્ટમાં પણ લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉમરેઠ ખાતે યોજાયેલ લોક અદાલતનું સિવિલ જજ એમ.કે.ખેર, એડી.સિવિલ જજ પી.ડી.મોદી બાર એશોશિયેશનના પ્રમુખ પ્રફુલ્લભાઈ સુત્તરીયા,મંત્રી પી.એલ.મહીડા, ઉપ.પ્રમુખ ઝેડ.એસ.પઠાણ દ્વારા દીપ પ્રગટાવી ખુલ્લી મુકવામાં આવી હતી. સદર લોક અદાલતમાં સમાધાન લાયક કેસો સહીત  ૫૦૫ કેસ મુકવામાં આવ્યા હતા જેમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સહીત બેંક ઓફ બરોડાના પ્રિલીટીગેશન કેસોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. સદર કેસમાં નાના-મોટા લેતી દેતીના કેસોનો નિકાલ આવતા લેણદાર તેમજ બાકીદારમાં સંતોષની લાગણી દેખાઈ હતી. ઉમરેઠ કોર્ટ સંકૂલના કર્મચારીઓ સહીત બાર એશોસિયેશનના સભ્યો દ્વારા સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ અને સમાધાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી અને લોક અદાલત સફળ બનાવી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: