આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

સનેડો..સનેડો..મેઘરાજાનો..સનેડો


ઉમરેઠમાં મેઘરાજાએ નોંરતાનો બીજો દિવસ બગાડ્યો..!

ઉમરેઠના નાસિકવાળા હોલ ખાતે શ્રી ગૃપદ્વારા આયોજીત ગરબા મહોત્સવ-૨૦૧૩ અનેરું આકર્ષનનું કેન્દ્ર છે. નગરના સઓ કોઈ અહીયા ગરબા રમવા આવતા હોય છે, ત્યારે નોંરતાના બીજા દિવસે રાત્રીના ગરબા શરૂ થતાની સાથે મેઘરાજા પણ જાણે ગરબા રમવા આવ્યા હોય તેમ વરસી પડ્યા હતા, શરૂઆતમાં વરસાદનું જોર ઓછું હોવાથી ખેલૈયાઓએ વરસાદની પરવા કર્યા વગર ગરબા ચાલું રાખ્યા હતા, પરંતુ જાણે મેઘરાજાને ઈર્ષા આવી હોય તેમ વરસાદનું જોર વધતા આખરે આયોજકો દ્વારા ગરબા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને ખૈલૈયાઓ સહીત આયોજકોમાં નિરાશા વ્યાપી હતી. આવનારા બાકીના દિવસોમાં મેઘરાજા મહેરબાની કરે તેમ ખેલૈયાઓ આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: