આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના સિનિયર સિટીઝન ફોરમ દ્વારા ગાંધી સ્મારક ઉપર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરાઈ


ઉમરેઠના સ્ટેશન રોડ ઉપર આવેલ ચંન્દ્રમુળેશ્વર મહાદેવ સામે આવેલ ગાંધીજીના સ્મારકની વર્ષોથી ઉપેક્ષા કરવામાં આવતી હતી. આખરે આ અંગે ઉમરેઠના સિનિયર સિટીઝન ફોરમનું ધ્યાન જતા ઉમરેઠ સિનિયર સિટીઝન ફોરમના પ્રમુખ ચીમનભાઈ કાછીયાની આગેવાની દ્વારા સિનિયર સિટીઝન ફોરમના સભ્યો દ્વારા આ ગાંધી સ્મારક ઉપર પુષ્પાંજલી અર્પણ કરવામાં આવી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષો પહેલા ઉમરેઠના ગાંધીવાદી વિચારધારા ધરાવતા નાગરિકો દ્વારા ગાંધીજીના અસ્થીના ફુલ લાવી આ જગ્યાએ ગાંધીજીનું સ્મરાક બનાવવામાં આવ્યું હતુ અને આ સ્મારક ઉપર ગાંધીજીના વિચારો અંકિત કરવામાં આવ્યા હતા. આજદીન સુધી આ સ્મારાકની ઉપેક્ષા થઈ રહી હતી નગરના નેતા કે સ્વૈછીક સંસ્થા દ્વારા આ સ્મારકની ક્યારે પણ દરકાર લેવાઈ ન હતી. આખરે આજે ઉમરેઠ સિનિયર સિટીઝન ફોરમના સભ્યો દ્વારા પહેલ કરતા ગાંધીવાદી વિચારધારા ધરાવતા લોકોને હાશકારો થયો હતો. ઉમરેઠ સિનિયર સિટીઝન ફોરમના પ્રમુખે જણાવ્યું હતુ કે આ સ્મારકની ભવિષ્યમાં ઉપેક્ષા ન થાય તે માટે યોગ્ય સ્તર ઉપર રજૂઆત પણ કરવામાં આવશે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: