આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ સરસ્વતી શીશુ વિદ્યાલયનું ગૌરવ


તાજેતરમાં ધો.૧૦ બોર્ડના જાહેર થયેલ પરિનામમાં ઉમરેઠની શ્રી સરસ્વતી શીશુ વિદ્યાલય અંતર્ગત શ્રી નવીનભાઈ ચીમનલાલ સુત્તરીયા માધ્યમીક શાળાનું સતત દશમાં વર્ષે ૧૦૦% પરિનામ આવેલ છે. શાળાના વિદ્યાર્થી નમ્ર હરીશભાઈ શાહ સમગ્ર ઉમરેઠમાં ૯૯.૮૭ પર્સન્ટાઈલ સાથે એ-૧ ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરી સમગ્ર ઉમરેઠમાં પ્રથમ ક્રમાક પ્રાપ્ત કરેલ છે.તેઓને શ્રી સરસ્વતી શીશુ વિદ્યાલયના ચેરમેન ર્ડો.મધુસુદન બી.ભગત તેમજ પ્રિન્સિપાલશ્રીએ અભિનંદન સાથે શુભેચ્છા વ્યકત કરી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, શાળામાં ચાલુ વર્ષે,એ-૧ ગ્રેડ સાથે ૪ વિદ્યાર્થી, એ-૨ ગ્રેડ સાથે ૨૧ વિદ્યાર્થી ઉત્તરણીય થયેલ છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: